OPZ 1 – Podpora prorodinných aktivit – příměstské tábory (I.)

A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit
Potenciální žadatelé: Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.
Stručný popis zaměření výzvy: příměstské tábory
Finanční alokace: 2 400 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč
Datum zahájení příjmu žádosti o podporu: 26. 2. 2018, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 06. 4. 2018, 12:00 hodin

Bodová kritéria pro hodnocení a výběr projektů naleznete v příloze č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.

Popis podporovaných aktivit naleznete v příloze č. 2 – Popis podporovaných aktivit.

OPZ 2 – Podpora prorodinných aktivit – dětské skupiny, školní družiny, kluby, vzdělávání pečujících osob (II.)

A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit  

Potenciální žadatelé:

Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Stručný popis zaměření výzvy: dětské skupiny, školní družiny, kluby, vzdělávání pečujících osob

Finanční alokace: 2 376 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 376 000 Kč

Datum zahájení příjmu žádosti o podporu: 26. 2. 2018, 04:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 06. 4. 2018, 12:00 hodin

 

Bodová kritéria pro hodnocení a výběr projektů naleznete v příloze č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.

Popis podporovaných aktivit naleznete v příloze č. 2 – Popis podporovaných aktivit.

OPZ 3 – Podpora sociálního začleňování

Opatření: A1.2.2

Potenciální žadatelé: 

Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace, organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace organizačních složek státu; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace.

Stručný popis zaměření výzvy:

Sociální služby, další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování, podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

Finanční alokace: 5 000 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: 20. 8. 2018

OPZ 4 – Vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce, rozvoj ekonomiky

Opatření: C1.2.2

Potenciální žadatelé: 

Nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dobrovolné svazky obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školské instituce, obchodní korporace, zájmová sdružení, příspěvkové organizace, družstva, OSVČ, sociální partneři.

Stručný popis zaměření výzvy:

Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce a podpora prostupného zaměstnávání.

Finanční alokace: 2 600 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: 20. 8. 2018

Harmonogram výzev OPZ

harmonogram výzev OP ZAMĚSTNANOST

Ing. Petra Laštovičková

manažerka PR OP ZAMĚSTNANOST

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 608 470 096

 e-mail

petra.lastovickova@mascmp.cz