Vyhlášení regionální výtvarné a literární soutěže „MATKA ZEMĚ“

Cílem soutěže je upozornit na důležitost chránit životní prostředí na Zemi, aby zůstala zachována i pro příští generace.

Zaměření příspěvků do soutěže v roce 2018:

PŘÍRODNÍ ŽIVLY – ZEMĚ, VZDUCH, OHEŇ, VODA

Autoři vítězných prací budou oceněni
Vybraná díla budou prezentována v regionálním tisku a na výstavách
Uzávěrka soutěže: 15. 5. 2018
Vyhlášení výsledků soutěže: 12. 6. 2018

KATEGORIE:
A. Výtvarná soutěž

  • obrázky, koláže, modely…. – jednotlivci, skupiny

B. Literární soutěž

  • básně, eseje, povídky…

I. kategorie (1. – 2. třída)
II. kategorie (3. – 4. třída)
III. kategorie (5. – 6. třída)
IV. kategorie (7. – 9. třída)
V. kategorie (studenti, dospěláci)

Doručení příspěvků do 15. 5. 2018 na adresu:
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Husovo nám. 39, Polná 588 13
(osobní předání – Městské informační centrum Polná)

Všechny příspěvky je třeba označit – jméno autora, třída, škola

Více informací:

Anežka Břízová

telefon: 721 261 702

email: anezka.brizova@mascmp.cz

Soutěž se uskuteční v rámci Týdne udržitelného rozvoje, který proběhne 30. 5. – 5. 6. 2018 pod záštitou předsedy vlády České republiky a Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Týden udržitelného rozvoje v minulých letech úspěšně proběhl v Německu, Rakousku a Francii. Česká republika se k němu připojí v tomto roce již po čtvrté. Cílem Týdne udržitelného rozvoje je podpořit iniciativy, které přispívají k udržitelnému rozvoji ve svém regionu či které propagují myšlenku udržitelného rozvoje.

Školy v území MAS Českomoravské pomezí o.p.s.:

Brzkov, Dobronín, Herálec, Jamné, Lípa, Nížkov, Polná, Šlapanov, Štoky, Věž, Věžnice, Zhoř

Obce v územní působnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s.:

Arnolec, Brzkov, Dobronín, Dobroutov, Herálec, Jamné, Jersín, Kamenná, Kochánov, Květinov, Lípa, Měšín, Michalovice, Nadějov, Nížkov, Okrouhlička, Poděšín, Polná, Rosička, Rybné, Sirákov, Skorkov, Slavníč, Smrčná, Stáj, Šlapanov, Štoky, Úsobí, Věž, Věžnice (HB), Věžnice (JI), Věžnička, Záborná, Zhoř, Ždírec

aktuality

akce v regionu

PRV FICHE 1 – Investice do hmotného majetku – Podpora investic v zemědělských podnicích

Opatření: C1.1.1

Potenciální žadatelé:

Zemědělský podnikatel

Oblasti podpory: 

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Finanční alokace: 6 802 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: březen 2018

PRV FICHE 2 – Investice do hmotného majetku – Podpora investic do zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů

Opatření: C1.1.2

Potenciální žadatelé:

Zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv, nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.

Oblasti podpory: 

Investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků. Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Finanční alokace: 2 551 000,Kč

Plánované datum vyhlášení: březen 2018

PRV FICHE 3 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Opatření: C1.1.3

Potenciální žadatelé:

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Oblasti podpory: 

Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Finanční alokace: 5 700 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: březen 2018

PRV FICHE 4 – Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury

Opatření: C1.3.1

Potenciální žadatelé:

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.

Oblasti podpory: 

Hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.

Finanční alokace: 1 000 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: březen 2018