Vyhlášení regionální výtvarné a literární soutěže „MATKA ZEMĚ“

Cílem soutěže je upozornit na důležitost chránit životní prostředí na Zemi, aby zůstala zachována i pro příští generace.

Zaměření příspěvků do soutěže v roce 2018:

PŘÍRODNÍ ŽIVLY – ZEMĚ, VZDUCH, OHEŇ, VODA

Autoři vítězných prací budou oceněni
Vybraná díla budou prezentována v regionálním tisku a na výstavách
Uzávěrka soutěže: 15. 5. 2018
Vyhlášení výsledků soutěže: 12. 6. 2018

KATEGORIE:
A. Výtvarná soutěž

 • obrázky, koláže, modely…. – jednotlivci, skupiny

B. Literární soutěž

 • básně, eseje, povídky…

I. kategorie (1. – 2. třída)
II. kategorie (3. – 4. třída)
III. kategorie (5. – 6. třída)
IV. kategorie (7. – 9. třída)
V. kategorie (studenti, dospěláci)

Doručení příspěvků do 15. 5. 2018 na adresu:
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Husovo nám. 39, Polná 588 13
(osobní předání – Městské informační centrum Polná)

Všechny příspěvky je třeba označit – jméno autora, třída, škola

Více informací:

Anežka Břízová

telefon: 721 261 702

email: anezka.brizova@mascmp.cz

Soutěž se uskuteční v rámci Týdne udržitelného rozvoje, který proběhne 30. 5. – 5. 6. 2018 pod záštitou předsedy vlády České republiky a Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Týden udržitelného rozvoje v minulých letech úspěšně proběhl v Německu, Rakousku a Francii. Česká republika se k němu připojí v tomto roce již po čtvrté. Cílem Týdne udržitelného rozvoje je podpořit iniciativy, které přispívají k udržitelnému rozvoji ve svém regionu či které propagují myšlenku udržitelného rozvoje.

Školy v území MAS Českomoravské pomezí o.p.s.:

Brzkov, Dobronín, Herálec, Jamné, Lípa, Nížkov, Polná, Šlapanov, Štoky, Věž, Věžnice, Zhoř

Obce v územní působnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s.:

Arnolec, Brzkov, Dobronín, Dobroutov, Herálec, Jamné, Jersín, Kamenná, Kochánov, Květinov, Lípa, Měšín, Michalovice, Nadějov, Nížkov, Okrouhlička, Poděšín, Polná, Rosička, Rybné, Sirákov, Skorkov, Slavníč, Smrčná, Stáj, Šlapanov, Štoky, Úsobí, Věž, Věžnice (HB), Věžnice (JI), Věžnička, Záborná, Zhoř, Ždírec

aktuality

akce v regionu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

PRV FICHE 1 – Investice do hmotného majetku – Podpora investic v zemědělských podnicích

Fiche 1

C1.1.1 Investice do hmotného majetku – Podpora investic v zemědělských podnicích

 • hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě
 • investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci
 • podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

Text výzvy

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Podporované cílové skupiny

PRV FICHE 2 – Investice do hmotného majetku – Podpora investic do zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů

Fiche 2

C1.1.2 Investice do hmotného majetku – Podpora investic do zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů

 • hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

Text výzvy

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Podporované cílové skupiny

PRV FICHE 3 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 3

C1.1.3 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

 • investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
 • v případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU
 • činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

Text výzvy

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Podporované cílové skupiny

PRV FICHE 4 – Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury

Fiche 4

D1.3.1
Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury

 • podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

Text výzvy

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Podporované cílové skupiny