1. výzva MAS Českomoravské pomezí – IROP – Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky

B1.1.4 Opatření: Zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky Oprávnění žadatelé: Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně) Stručný popis zaměření výzvy: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz; výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi; výkon činností spojených s extrémním suchem; výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek. Finanční alokace: 3 565 457 Kč Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 400 000 Kč Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 28. 6. 2018, 04:00 hodin Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 21. 8. 2018, 12:00 hodin Na výzvě byla provedena změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu v  MS2014+ z 31. 7. 2018 na 21. 8. 2018. Změna termínu je řešena ve prospěch žadatelů z důvodu prodloužení času pro získání potřebných dokumentů k žádosti (stanovisko HZS). Náležitosti žádosti o podporu:
  • Plná moc
  • Zadávací a výběrová řízení
  • Stanovisko HZS kraje
  • Studie proveditelnosti
  • Výpočet čistých jiných finančních příjmů
Kritéria pro hodnocení projektů jsou součástí této výzvy jako samostatné přílohy.

Velká prázdninová soutěž 2018 vyhlášena

MAS Českomoravské pomezí vyhlásila od 15. 6. – 31. 8. 2018 Velkou prázdninovou soutěž.

Velká prázdninová soutěž pro děti je realizována v rámci projektu místní Agendy 21 „Propagace MA21 v regionu MAS Českomoravské pomezí“.

Podrobnější informace o soutěži jsou ZDE

OPZ – Vyhlášené výzvy

V současné době nejsou vyhlášené žádné výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽE „MATKA ZEMĚ“

Výstava výtvarných a literárních děl s ekologickou tematikou byla letošní rok zaměřena na téma „PŘÍRODNÍ ŽIVLY“. Naší soutěže se zúčastnilo celkem 165 dětí ze ZŠ a MŠ v regionu – ZŠ Dobronín, ZŠ Lípa, ZŠ Zhoř, ZŠ Věžnice, MŠ Varhánkova (Tygříci a Motýlci) a MŠ Tyršova v Polné.

Dohromady děti nakreslily 57 výtvarných prací (z toho 5 kolektivních) a napsaly 25 literárních dílek. Letošního ročníku se také zúčastnilo 5 dospěláků, kteří nám poslali své básně.

Akce probíhala v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje od 29. 5. – 12. 6. 2018. Díla dětí byla vystavena v polenské synagoze.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Matka Země“ se konalo dne 12. 6. 2018 v prostorách Regionálního židovského muzea v Polné. Zúčastnily se ho děti z polenské mateřské školy Varhánkova (Tygříci a Motýlci). Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, obdrží ceny.