Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

O podporu lze zažádat předložením projektové žádosti do 78. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech III. Součástí projektové žádosti musí být průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a projektová dokumentace zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., tj. autorizovaným projektantem. Žádost se podává na stránkách mseu.mssf.cz.

Další důležitou podmínkou je „velikost“ projektu. Lze předložit projekt s celkovými způsobilými výdaji 300 000 Kč až 90 000 000 Kč.

Pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci/zóně, postačí k získání 30% podpory zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Problémem není dřívější zahájení projektu. Žádat o dotace je možné na projekty zahájené od 1. ledna 2014.

Finančních prostředků je zatím dostatek a proto každý, kdo správně vyplní projektovou žádost a dodá všechny náležitosti, může podporu obdržet.

Na jaké úpravy lze podporu získat, si můžete prohlédnout zde. 

Veškeré informace o výzvě č. 78 Energetické úspory v bytových domech III naleznete zde

Vaše projektové záměry můžete konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj.

 

Jak využít dotační příležitosti OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace Komenského 31, 58601 Jihlava

24. ledna 2019

09:00 – 09:15 Registrace účastníků
09:15 – 10:00 Příprava projektu, aplikace MS14+, projektový cyklus
10:00 – 10:15 Coffee break
10:15 – 11:00 Technologie pro začínající podnikatele

11:00 – 12:00

 

12.00 – 12.30

Pravidla pro výběr dodavatelů, žádost o platbu a monitoring projektu Prostor pro dotazy, diskuze

 

Program semináře

 Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář zaměřený na úskalí administrace projektů OP PIK s důrazem na nejčastější chyby a nečekané situace. Seminář je zaměřen především na začínající podnikatele bez zkušenosti s čerpáním dotací.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Registraci je možné učinit nejpozději do 22. 1. 2019 na adrese: lucie.zackova@agentura-api.org.

V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

 

Zpracování osobních údajů bude prováděno ve veřejném  zájmu dle článku 6/1 e) GDPR.

 

Dotace Kraje Vysočina pro rok 2019

Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny podporuje celou řadu regionálních aktivit v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, zemědělství a lesnictví.Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny podporuje celou řadu regionálních aktivit v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, zemědělství a lesnictví.

Prostředky ve FV budou vázány na daňové příjmy kraje – max. 5,5 %. Pro rok 2019 se jedná o částku 293 150 000 Kč, které budou rozděleny v 38 programech.

Všechny potřebné informace k programům najdete na : http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/dotace/

POZOR – některé programy jsou již vyhlášené, například příjem žádostí do programu Sportoviště probíhá již od 14. 1. 2019 do 25. 1. 2019.

Seznam vyhlášených programů pro rok 2019

 • Rozvoj podnikatelů 2019
 • Naše škola 2019
 • Investujme v sociálních službách 2019
 • Provozování domácí hospicové péče 2019
 • Mateřská centra 2019
 • Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019
 • Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019
 • Dobrovolnictví 2019
 • Prevence kriminality 2019
 • Jednorázové akce 2019
 • Sportoviště 2019
 • Celoroční aktivity handicapovaných 2019
 • Krajská centra talentované mládeže 2019
 • Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019
 • Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019
 • Účast na mistrovství Evropy a světa 2019
 • Učební pomůcky ZUŠ 2019
 • Sportujeme a volný čas 2019
 • Územní plány 2019
 • Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019
 • Bezpečná silnice 2019
 • Čistá voda 2019
 • Stavby ve vodním hospodářství 2019
 • Informační a komunikační technologie 2019
 • Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019
 • Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019
 • Venkovské prodejny 2019
 • Obnova venkova Vysočiny 2019
 • Hospodaření v lesích 2019
 • Zemědělské akce 2019
 • Odpady a ekologická výchova 2019
 • Památkově chráněná území 2019
 • Cyklodoprava a cykloturistika 2019
 • Regionální kultura 2019
 • Památky 2019
 • Turistická informační centra 2019
 • Postupové přehlídky v kultuře 2019
 • UNESCO 2019