Výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích

Výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích

Cílem výzvy je:
  • zlepšení životního prostředí v obcích prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody
Předmětem podpory:
  • výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů.
Oprávnění příjemci:
  • všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Alokace: 200 mil. Kč

Výše podpory:

Výše podpory na jeden projekt činí 20–250 tis. Kč.
Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.

Příjem žádostí: 14. 10. 2019 – 30. 4. 2021

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Jak podat žádost:

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

Zde najdete podrobné informace k této výzvě: https://www.mzp.cz/cz/zelen_mesto_obec_vyzva

aktuality

akce v regionu

Výzva ŠKODA STROMKY

Výzva ŠKODA STROMKY

Představení programu:

Již čtrnáctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové stromy. Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Nadace rozvoje občanské společnosti se stala odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku.

 

Podporované projekty budou zaměřeny na nekomerční výsadbu (jehličnatých i listnatých stromů) se zaměřením na:

•          zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi

•          rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.

•          zvyšování biodiverzity lesních porostů

•          a jiné

 

Termín výzvy: 1. 7. až  7. 8. 2020  

 

Částka k rozdělení 1 136 718 Kč

 

Maximální uznatelná částka za jednu sazenici 2 000 Kč

 

Maximální výše nadačního příspěvku 70 000 Kč 

 

Oprávnění žadatelé: obce, školská zařízení, neziskové organizace (s výjimkou firemních nadací a firemních nadačních fondů), honební společnosti, občanská a zájmová sdružení 

 

Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, Kvasiny,Vrchlabí).  

(Může být zavádějící, ale opravdu se jedná o celou ČR)

 

Více informací o programu a jak se přihlásit najdou žadatelé zde:

https://www.nros.cz/loga/grantovy-program-skoda-stromky/

aktuality

akce v regionu

Setkání při příležitosti znovu vysvěcení kaple sv. Anny v Arnolci

Setkání při příležitosti znovu vysvěcení kaple sv. Anny v Arnolci

Vážení spoluobčané z Arnolce, občané z Jersína, přátelé, hosté.
Dovolte, abych Vás pozval jménem svým a zastupitelstva obce na setkání při příležitosti znovu vysvěcení kaple sv. Anny, v neděli 12. července 2020.

V 11.00 hod se na louce poblíž kaple uskuteční Mše svatá, celebruje P. Mgr. Zdeněk Veith.
Poté bude následovat vysvěcení kaple.

Jak se ke kapličce dostanete?
Kaplička se nachází v polích mezi Arnolcem a Jersínem u zaniklé dříve významné spojnice mezi těmito obcemi.
Když pojedete od Jersína, tak před Arnolcem je odbočka do leva, zde odbočte (v opačném směru, když pojedete z Arnolce směrem na Jersín je ta samá odbočka za Arnolcem napravo), potom jeďte stále rovně, před dalším odbočením bude směrová tabule, která Vás navede k místu našeho setkání.

Těšíme se na Vás
Ing. Ladislav Fiala, starosta obce, mobil 731 471 070

aktuality

akce v regionu