Kde mám pole a co se na něm děje? Pomůže nový rádce Nadace Partnerství

Kde mám pole a co se na něm děje? Pomůže nový rádce Nadace Partnerství

 

Jak se dopátrám, kde leží moje půda a jak se na ní hospodaří? Na to odpoví nový Rádce pro vlastníky půdy, kterého spustila Nadace Partnerství. Přehledně a srozumitelně v něm provádí drobné vlastníky krok za krokem různými situacemi, které musí řešit. Lidé se tak dozví, jak vyhledat pozemky v katastru nemovitostí, zjistit kvalitu půdy nebo na co si dát pozor při uzavírání smlouvy se zemědělcem, který bude na jejich půdě hospodařit. Úskalím péče o půdu provede web www.propudu.cz.

 

 „Co je nejcennější dědictví České republiky? Lithium nebo korunovační klenoty? Jsem přesvědčen, že je to půda. Ta naše ale rychle ztrácí hodnotu i cenu. Rádce Nadace Partnerství vznikl proto, aby tento negativní trend pomohl zvrátit,“ všímá si Miroslav Kundrata z Nadace Partnerství s odkazem na masivní degradaci zemědělské půdy v České republice.

 

 „Máme největší půdní bloky v Evropě. Na velkých lánech dochází snadněji k větrné a vodní erozi. Na polích hospodaří velká zemědělská technika, pro kterou jsou remízky, meze a polní cesty překážkou. Necitlivým obděláváním klesá úrodnost půdy. Její obnova trvá desetiletí, některé změny jsou dokonce nevratné,“ upozorňuje dále Kundrata.

 

 V České republice je aktuálně 3,2 milionů vlastníků půdy, z nichž ale hospodaří na svých pozemcích jen čtvrtina. Desetina největších velkých agrárních firem přitom obdělává 70 % veškeré půdy.

 

Intenzivní způsob hospodaření vede ke znehodnocení půdy i poklesu její ceny a výtěžnosti.

 

Erozí jsou ohroženy přes dvě třetiny zemědělské půdy. Podle údajů Ministerstva zemědělství deště odnesou z českých polí 21 milionů tun ornice ročně. Přitom obnova centimetru úrodné zeminy trvá i stovky let.

 

 Bez zdravé půdní struktury ztrácí půda živiny a přestává fungovat doplňování zásob podzemní vody, která začíná citelně chybět. Česká půda má přitom potenciál zadržet více než 8,4 milionu metrů krychlových vody, ve skutečnosti zvládne vsáknout pouhé dvě třetiny své kapacity. Pro srovnání – 165 největších českých vodních nádrží zadrží „pouhých“ 3 360 milionů metrů krychlových. Zachytit vodu v půdě je základním principem boje proti suchu i povodním.

 

Nadace Partnerství plánuje rádce průběžně doplňovat, připravuje i varianty pachtovních smluv a ve spolupráci s experty vyvíjí sadu na testování půdy.Každý třetí občan nebo občanka má v kapse pomyslný klíč ke zdravější krajině. Rádce jim na cestě ke změně a lepší péči o půdu pomůže,“ uzavírá Kundrata.

 

Více na www.propudu.cz

 

Kontakt pro média:
David Kopecký, media relations

 

e-mail: david.kopecky@nap.cz, mobil: 721 468 231

 

aktuality

akce v regionu

Přihlášky na výstavu Má vlast cestami proměn – příběhy domova

Přihlášky na výstavu Má vlast cestami proměn – příběhy domova

 

Přihlaste zdařilou obnovu památky či zajímavého místa na výstavu Má vlast cestami proměn – příběhy domova

Máte ve svém okolí zrekonstruovanou stavbu, památku, krajinný objekt či opomíjené zákoutí? Pokud ano, neváhejte a přihlaste ji do konce října na výstavu Má vlast cestami proměn, který v příštím roce vstupuje již do 13. ročníku.

Vybrané realizace budou součástí ucelené kolekce proměn z celé naší vlasti. Stanou se také součástí hlasování o nejlepší proměnu, hodnotit budou veřejnost i odborná porota. Vybrané projekty budou zastoupeny na výstavě, která bude po celý rok putovat po České republice a bude součástí významných událostí.

Výstava prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav míst před rekonstrukcí a po ní. Každý rok vidí více než 3,5 milionu jejích návštěvníků opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů, přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí a návsi, po krajinářské úpravy v parcích a sadech.

Hlavní těžiště projektu spočívá v putování. Každoročně se koná slavnostní veřejná vernisáž výstavy na Vyšehradě v Praze. Vernisáž probíhá celý den – můžete si užít stánky s řemeslnými výrobky, regionálními pochutinami, koncerty… Po zahájení se rozjede výstava rozdělená do krajských kolekcí do různých koutů České republiky a takto putuje celý rok. Můžete se s ní setkat na veřejných prostranstvích v obcích a městech, v knihovnách, na úřadech, ministerstvech, univerzitách, v ulicích, na hradech, zámcích i na nádražích.

Nejlepší proměny každý rok získávají ocenění. Hodnotí je veřejnost v den zahájení na Vyšehradě a po celý rok na webu, a také odborná porota architektů od vedením pana arch. Josefa Pleskota.

Proč se přihlásit?

Účast na výstavě je skvělým způsobem, jak svou se celorepublikově zviditelnit a zvýšit zájem vaši společnost. Podle průzkumů vidí výstavu či její část ročně cca 3,5 mil. lidí. O výstavě a jednotlivých proměnách pravidelně vychází články v tištěných i online médiích.

Vystavovatelům nabízíme:

– Tvorbu plakátu ve formátu B1 z dodaných podkladů (včetně překladu resumé do angličtiny a grafického zpracování)
– Vytištění a vystavení na slavnostním zahájení na Vyšehradě a v krajských kolekcích po celý rok
– Tiskové PDF informačního plakátu A3 (informace o účasti proměny na putovní výstavě a výzva k hlasování v soutěži o nejkrásnější proměnu)
– VIP pozvánku na slavností vyhlášení na Vyšehradě
– Propagaci proměny na webu www.cestamipromen.cz  a Facebooku
– Publicitu v médiích – naše výstava má přes 100 mediálních výstupů ročně
– Možnost prezentace výstavy ve vašem městě nebo obci zdarma!

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 10. 2020. Registrační formulář najdete zde: http://cestamipromen.cz/prihlasit-promenu

Dlouho neváhejte, výstava je schopna pojmout jen cca 120 proměn.

Podrobné informace o podmínkách účasti, výstavě jako takové, o letošních proměnách ale i hlasování v soutěži o nejlepší proměnu 12. ročníku najdete na www.cestamipromen.cz

aktuality

akce v regionu