3. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“

Soutěž pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a vzdělávání pro přípravu přechodu České republiky k oběhovému hospodářství.
Soutěž MPO je zaměřena zejména na získávání, zpracování a využití druhotných surovin. Za tímto účelem vytvořilo MPO v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) podpůrný program. Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém letáčku.
Podrobné údaje jsou zveřejněny na internetové stránce https://druhotnasurovina.mpo.cz/, kde jsou rovněž výsledky z 1. a 2. ročníku soutěže pro inspiraci.

aktuality

akce v regionu