Čistá Vysočina 2022

V letošním už třináctém ročníku tradiční akce Čistá Vysočina se podařilo přírodě ulehčit od 70 tun odpadků. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny svezla z 2 000 km silnic I., II. a III. třídy 48 tun odpadků, dalších více než 20 tun se svezlo z přihlášených komunikací v majetku obcí. Dobrovolníci se také pustili do úklidu řeky Sázavy, kde sesbírali více než jednu tunu odpadků.

 

 K vyčištění více než 50 kilometrů břehů i toku řeky Sázavy využili dobrovolní sběrači loďky a společně vyčistili řeku od další 1,3 tuny různého smetí, o kterém si zřejmě někteří mysleli, že ho voda odnese. „Celkem tedy dobrovolníci přírodě na Vysočině ulehčili od 70 tun odpadků, což je zhruba stejně jako v loňském roce, kdy ovšem účast a počet zaregistrovaných úseků byly i kvůli pandemii poloviční. V době před pandemií šlo dokonce o 101 tun, tudíž jsme rádi, že můžeme sledovat pozitivní trend. Už během přihlašování jsme měli od některých účastníků zprávy, že se situace zlepšuje a že je odpadků kolem silnic, které chodí každoročně uklízet, méně. Přejme si, aby tomu tak bylo i nadále,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová, která se akce Čistá Vysočiny pravidelně účastní.

 

„Letošní ročník této tradiční akce, kterou pořádá Kraj Vysočina, přilákal rekordní počet účastníků, téměř 26 tisíc. Je tedy vidět, že lidem v našem kraji není lhostejné prostředí, ve kterém společně žijeme. Snažíme se přírodu, ale i sebe kultivovat a postupně vytváříme z Vysočiny lepší místo pro život. Všem dobrovolníkům, kteří v krásném, ale někdy i nevlídném a chladném jarním období vyrazili do terénu, patří ještě jednou velké poděkování,“ doplnila Hana Hajnová.

 

Čistá Vysočina je realizována v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Akce se koná každoročně u příležitosti Dne Země, který připadá na 22. duben a přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí v našem regionu. Koordinaci zajišťuje Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic.  Více informací o akci naleznete na webových stránkách www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.

 

Třináct let, jeden cíl – Čistá Vysočina! Děkujeme, že jste s námi!

 

Zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/cista-vysocina-letos-uklidili-dobrovolnici-70-tun-odpadku/d-4114380/p1=1013

Zapojení MAS Českomoravské pomezí do akce Čistá Vysočina 2022

Do akce Čistá Vysočina se zapojujeme od roku 2016. V letošním roce jsme opět sbírali odpadky u silnice Polná – Brzkov a druhým úsekem byl Dobroutov – Lipina.  

aktuality

akce v regionu