Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny podporuje celou řadu regionálních aktivit v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, zemědělství a lesnictví.Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny podporuje celou řadu regionálních aktivit v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, zemědělství a lesnictví.

Prostředky ve FV budou vázány na daňové příjmy kraje – max. 5,5 %. Pro rok 2019 se jedná o částku 293 150 000 Kč, které budou rozděleny v 38 programech.

Všechny potřebné informace k programům najdete na : http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/dotace/

POZOR – některé programy jsou již vyhlášené, například příjem žádostí do programu Sportoviště probíhá již od 14. 1. 2019 do 25. 1. 2019.

Seznam vyhlášených programů pro rok 2019

 • Rozvoj podnikatelů 2019
 • Naše škola 2019
 • Investujme v sociálních službách 2019
 • Provozování domácí hospicové péče 2019
 • Mateřská centra 2019
 • Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019
 • Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019
 • Dobrovolnictví 2019
 • Prevence kriminality 2019
 • Jednorázové akce 2019
 • Sportoviště 2019
 • Celoroční aktivity handicapovaných 2019
 • Krajská centra talentované mládeže 2019
 • Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019
 • Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019
 • Účast na mistrovství Evropy a světa 2019
 • Učební pomůcky ZUŠ 2019
 • Sportujeme a volný čas 2019
 • Územní plány 2019
 • Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019
 • Bezpečná silnice 2019
 • Čistá voda 2019
 • Stavby ve vodním hospodářství 2019
 • Informační a komunikační technologie 2019
 • Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019
 • Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019
 • Venkovské prodejny 2019
 • Obnova venkova Vysočiny 2019
 • Hospodaření v lesích 2019
 • Zemědělské akce 2019
 • Odpady a ekologická výchova 2019
 • Památkově chráněná území 2019
 • Cyklodoprava a cykloturistika 2019
 • Regionální kultura 2019
 • Památky 2019
 • Turistická informační centra 2019
 • Postupové přehlídky v kultuře 2019
 • UNESCO 2019