Exkurze pro zájemce o uplatnění v zemědělském sektoru aneb zemědělství žije

Cílem exkurze je přiblížit a zábavnou formou představit zemědělství mladé generaci, která se rozhoduje o svém budoucím povolání/studijním oboru. V rámci navštívených podniků by současně byly prezentovány příklady úspěšných realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova a přínos pro zemědělské/zpracovatelské subjekty.

Program prvního dne:

08:00 hod. – Odjezd autobusu – parkoviště před budovou KÚ Kraje Vysočina Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

09:00 hod. – Městská správa lesů Pelhřimov, s. r. o.

Reg. č. 16/003/0861/563/000490 Pořízení strojů

Reg.č. 15/001/0861/563/000047 Pořízení lesní techniky

11:30 hod. – Oběd

12:15 hod. – Školní statek Humpolec

Reg. č. 15/001/0411c/563/001898 Zastřešení kejdové jímky a nastýlací vůz

15:00 hod. – Doprovodný program (diskuze nad možnostmi uplatnění studentů v zemědělství, jízda traktorem, představení CSV a SZIF)

18:00 hod. – Večeře + ubytování

 

Program druhého dne:

08:00 hod. – Snídaně

09:00 hod. – Farma pana Mošny ve Vystrkově

Reg. č. 15/001/0411/563/000289 Shrnovací lopaty na odkliz chlévské mrvy a skupinová bouda pro telata

Reg. č. 16/003/0411/563/002042 Investice do zemědělských podniků

11:30 hod. – Oběd

13:00 hod. – Zemědělské muzeum Ohrada, Hluboká nad Vltavou

17:00 hod. – Předpokládaný příjezd do Jihlavy, parkoviště před budovou KÚ Kraje Vysočina

 

Podrobnější informace a kontakty ZDE

aktuality

akce v regionu