Pozvánka na Partnerství MAS

Pozvánka na jednání zakladatelů – partnerů a Partnerství  MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Datum a čas: úterý 23. dubna 2019 od 17:00 hod Místo: Polná, Zámek 485, sál Základní umělecké školy (přízemí)  Program jednání:
 • Zahájení
 • Informace o činnosti MAS za období 2018 – 2019 3) Změna SCLLD 4) Volba orgánů:
  • volba výběrové komise
  • doplnění člena správní rady / programového výboru
  • potvrzení člena dozorčí rady / monitorovacího výboru (kooptace)
 • Zpráva dozorčí rady
 • Hospodaření za rok 2018
 • Výroční zpráva za rok 2018
 • Diskuze, drobné občerstvení
 • Závěr
Výběrová komise – po roce opět končí období působnosti stávajících členů výběrové komise (funkční období 1 rok, opakování je možné). Členy výběrové komise mohou být jak zástupci partnerů, tak zástupci ostatních subjektů, kteří mají prokazatelně působnost v území MAS Českomoravské pomezí. Pokud máte návrh nominace na člena výběrové komise, prosíme o zaslání kandidatury na kontaktní email (mimo stávajících členů). Děkujeme. Způsob jednání: Partner MAS se účastní jednání sám, je – li právnickou osobou, jedná svým statutárním orgánem, případně zmocněncem na základě písemné plné moci. Podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny. Jeden zmocněnec nemůže zastupovat při účasti na jednání Partnerů MAS různé zájmové skupiny (viz Statut čl. XVI. odstavec 7). Svoji účast, prosíme, potvrďte do 15. 4. 2019 na email: klara.dvorakova@mascmp.cz  Kontaktní osoba – Klára Dvořáková, Tel. 776 122 106

aktuality

akce v regionu