Projekt „Žďárská síť“

NULOVÉ TOLERANCE NEJEN SEXUÁLNÍM PREDÁTORŮM NA SÍTI!
ŽĎÁRSKÝ MÍSTOSTAROSTA JOSEF KLEMENT PŘEDSTAVUJE PROJEKT ŽĎÁRSKÁ SÍŤ

Žďár ve spolupráci s odborníky pod vedením Luboše Klimenta připravuje unikátní projekt
„Žďárská síť“. Projekt má spojit samosprávy, školy a občany s cílem efektivně čelit
hrozbám doby internetové.
Doba internetová přinesla obrovská pozitiva: sdílení vědomostí, propojení lidí, rychlost
komunikace, sociální sítě atd. Bez toho si dneska umí život představit málokdo, ale bohužel
vše má i své stinné stránky. A na ty má reagovat náš projekt Žďárská síť, který bude zajišťovat
prevenci proti takovým jevům. Právě prevence a sdílení informací, které mohou zabránit
nežádoucím vlivům na děti je tou cestou, kterou chceme jít.
Na jeden z negativních jevů na internetu upozorňuje film V síti od režiséra Víta Klusáka, který
bude v průběhu března vysílat Kino Vysočina. Nelze ale přehlédnout i další nebezpečí:
kyberšikana, nedostatečná mediální gramotnost a trestná činnost všeho druhu páchaná
prostřednictvím internetu od podvodů po prodej drog a dokonce je zdokumentován i případ
nájemné vraždy, kdy pro „nalezení vhodné osoby“ byl použit tzv. darknet market (online
obchod v běžně nedostupné a nekontrolované části internetu).
Hledání řešení je komplikované právě pro rozsáhlost a decentralizaci internetu. Největším
problémem je skrytost těchto hrozeb. Když dítě přijde domů opilé nebo zbité od spolužáků,
tak je to vidět, trestná činnost sexuálního predátora bohužel vidět není.
Pokud má být projekt úspěšný, tak nemůže cílit jenom na děti ve školách, ale je potřeba se
zaměřit na rodiče a širokou veřejnost. V tomto směru chce město oslovit všechny obce a
města v rámci našeho okresu a požádat je o spolupráci při realizaci skutečně rozsáhlé
prevenční kampaně prostřednictvím jimi vydávaných zpravodajů, sociálních sítí a dalších
komunikačních kanálů např. emailů, které využívají ke komunikaci s občany. Klíčový význam
mají samozřejmě školy a těm by měl projekt pomoci tvorbou jednoduchých infoletáků
určených nejen dětem, ale i rodičům a učitelům.
Naší vizí je připravit a rozpracovat jedno maximálně dvě témata na školní rok, prvním
tématem je kybergrooming neboli již zmiňovaní lovci na síti. K tomuto tématu bychom chtěli
zpracovat podkladové materiály nejen pro školy, ale i pro publikaci ve zpravodajích apod.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nechtějí jenom nečinně přihlížet, a aktivně nám pomohou
s realizací projektu „Žďárská síť“.

Ing. Josef Klement
místostarosta města Žďáru nad Sázavou

HARMONOGRAM PROJEKTU ŽĎÁRSKÁ SÍŤ:
5.3.2020 v 17:00 – VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU V SÍTI SPOLU S DIZKUZÍ S ODBORNÍKY – KINO VYSOČINA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

18.3.2020 v 17:00 – PŘEDPOKLÁDANÝ DRUHÝ TERMÍN VEŘEJNÉHO PROMÍTÁNÍ

OD BŘEZNA 2020 – PROMÍTÁNÍ DOKUMNETU V SÍTI ŠKOLÁM

5.5. 2020 – KONFERENCE K PROBLEMATICE INTERNETOVÝCH HROZEB

ZÁŘÍ 2020 – INFORMAČNÍ KAMPAŇ ŠKOL, OBCÍ A MĚST

aktuality

akce v regionu