SOUTĚŽ: Kraj odmění sty tisíci originální projekty k posílení atraktivity regionálního cestovního ruchu

Dovolujeme si vás informovat, že Kraj Vysočina vyhlásil soutěž s finanční odměnou až 100 tisíc Kč pro subjekty v cestovním ruchu, které připraví originální či inovovaný produkt v oblasti cestovního ruchu, propojující atraktivity Kraje Vysočina.

 

Soutěž končí 24. června 2020 a její podmínky jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu.

https://www.kr-vysocina.cz/soutez-kraj-odmeni-sty-tisici-originalni-projekty-k-posileni-atraktivity-regionalniho-cestovniho-ruchu/d-4101712/p1=3380

 

Kontaktní osobou pro konzultace je Ivona Hájková, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 534, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz.

aktuality

akce v regionu