Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest opět hledá příklady dobré praxe v nakládání s druhotnými surovinami. 

Soutěž má za cíl motivovat ke kreativnímu využití materiálů a výrobků, které ukončily svou životnost, jako druhotných surovin nebo pro výrobu nových výrobků k použití. To vše v duchu udržitelného využívání zdrojů a na podporu oběhového hospodářství. Soutěžící dostanou příležitost prezentovat dobrou praxi a inspirovat ostatní.

Do soutěže se můžete hlásit v kategoriích:
1. Podnikatelské a výrobní subjekty
2. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví
3. Obce, města, kraje, instituce veřejné správy
4. Studenti VŠ
5. Studenti VOŠ, SŠ, SOU
6. Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit
7. Cirkulární počin

Přihlášky lze podat nejpozději do 15. 4. 2020.
Více informací a pravidla soutěže najdete na www.druhotnasurovina.cz
Vítězné projekty budou slavnostně vyhlášeny v červnu v historických prostorách Senátu,

Další informace na https://www.mzp.cz/cz/premena_odpadu_na_zdroje

 

aktuality

akce v regionu