OPZ – Harmonogram výzev

OPZ – Harmonogram výzev

V současné době nejsou plánovány žádné výzvy z Operačního programu Zaměstnanost.

vyhlášené výzvy