ČISTÁ VYSOČINA  – 2023

Letošní už 14. ročník tradiční osvětové akce Čistá Vysočina je za námi a díky více než 30 tisícům dobrovolníků se podařilo z okolí silnic a z veřejných prostranství uklidit 66 tun odpadků.

„Velkou radost jsem měla už z rekordního zájmu o zapojení do akce, 30 tisíc je skvělé číslo. Ještě více mne však těší, že se situace zlepšuje, že prostředí, ve kterém společně žijeme, je očividně čistší a příjemnější. Lidem není lhostejné, kde žijí, a to dělá Vysočinu tak jedinečnou. Chtěla bych všem účastníkům, kteří vyrazili do terénu, upřímně poděkovat,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj, která se akce Čistá Vysočina každoročně účastní.

Přes 39 tun odpadu svezla z registrovaných komunikací II. a III. třídy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, další 3 tuny nasbírali na území kraje dobrovolníci u komunikací I. třídy. Z obecních silnic a přilehlých pozemků se shromáždilo více než 23 tun. Dalších 800 kg uklidili dobrovolníci ve vodách a na březích řeky Sázavy. Pro srovnání, v loňském roce se podařilo uklidit a svézt 70 tun odpadků, předloni po jednoroční pauze způsobené pandemií Covid-19 to bylo 71 tun. Letošní výsledek činí 66 tun, avšak do akce bylo registrováno o 450 km komunikací více a „ruku k dílu“ přiložilo o 4,2 tisíce osob více. Od roku 2009, kdy akce začala, se na Vysočině podařilo uklidit neuvěřitelných 1 100 tun odpadu.

Čistá Vysočina patří mezi již tradiční osvětové akce spojené s úklidem přírody a vztahuje se k termínu mezinárodního Dne Země 22. dubna. Během měsíců ledna a února se zájemci hlásili prostřednictvím elektronického formuláře. Poté si na kontaktních místech v blízkosti svého bydliště vyzvedli pytle na plasty a ostatní odpad a reflexní vesty. Samotný sběr pak probíhal v období mezi 10. a 23. dubnem. 

 MAS Českomoravské pomezí o.p.s. se do akce Čistá Vysočina zapojuje již řadu let. V letošním roce jsme sbírali úsek Doboutov – Lipina, kde jsem nasbírali  10 pytlů odpadků.

 

aktuality

akce v regionu