Z

vyhodnocené výzvy OPŽP

Marta Vencovská

manažerka OPŽP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 608 640 399

 e-mail

marta.vencovská@mascmp.cz