Krampus přes hranice

Realizace projektu česko-rakouské přeshraniční spolupráce

Název projektu: Krampus přes hranice

Registrační číslo projektu: KPF-02-000-281

Žadatel: Krampus Vysočina, z. s.

Doba realizace projektu: 1. 4. 2022 – 31. 10. 2022

Projekt je zaměřen na spolupráci mezi spolky v ČR a AT, které se zabývají tématikou čertů, krampusů a čarodějnic.

Hlavní aktivity projektu:

Poznávací cesta do AT – akce byla realizována koncem letních prázdnin ve dnech 20. – 21. 8.2022. Poznávací cesty se zúčastnilo celkem 38 osob. Hlavním cílem cesty bylo rakouské město Hollabrunn a okolí. Partneři ze spolku Dionysos Pass nás provedli městem a seznámili nás s místními tradicemi a kulturními akcemi. Naším společným tématem byla hlavní náplň našich spolků, kterým je tématika čertů, krampusů a čarodějnic. Předali jsme si řadu zkušeností při realizaci akcí a činnosti našich spolků. Rakouští partneři mají za sebou dlouholeté a bohaté zkušenosti, o které se s námi rádi podělili. Během večerního posezení proběhlo i setkání realizačního týmu. Druhý den proběhla velmi zajímavá exkurze v řezbářské dílně ve Hadersdorfu. Odpoledne jsme zamířili zpět do České republiky.

 

 

Krampus v Polné – třídenní akce proběhla v areálu Měšťanského pivovaru v Polné a okolí ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2022. V pátek probíhala společná příprava a instalace výstavy. V sobotu a v neděli probíhala společná akce pro širokou veřejnost. Hlavní akcí byla  výstava masek a kostýmů krampus, která probíhala v sobotu a neděli ve sklepení pivovaru. Díky společné realizaci výstavy s partnery z At a dalšími spolky zabývající se tématikou čertů a krampus bylo na výstavě instalováno 92 kostýmů a masek. Jednalo se tak o největší výstavu krampus v České republice. Výstavu navštívilo přes 3 tisíce návštěvníků. V sobotu odpoledne na nádvoří Měšťanského pivovaru v Polné probíhal pestrý program pro širokou veřejnost – hudební produkce, soutěže, hry, taneční vystoupení a ohňová show. Pro partnery z AT jsme měli připraven i doprovodný program – poznávání města Polná a seznámení s místními tradicemi a kulturními akcemi. Do projektu se celkem účastnilo 3.115 osob z Vysočiny a z různých koutů Česka.

Za možnost účasti v tomto úžasném projektu přeshraniční spolupráce AT – CZ moc děkujeme a těšíme se na další společné akce.

P. Jelínek, Krampus Vysočina, z s.

 

 

 

 

aktuality

akce v regionu