OPZ – Harmonogram výzev

Plánované výzvy OPZ

V současné době nejsou plánovány žádné výzvy z Operačního programu Zaměstnanost.

vyhlášené výzvy