Provozní náklady MAS ČMP – 2018

ID projektu: PR02537.0002

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Realizátor projektu:
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.,
Husovo nám. 39, Polná

Poskytovatel:
Kraj Vysočina
Žižkova 57, Jihlava

Cíl projektu: Cíl projektu – Projekt jel určen na spolufinancování nutných provozních nákladů místní akční skupiny MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v roce 2018.