Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Českomoravské pomezí

Registrační číslo: CZ.1.08/3.2.00/14.00339
Doba realizace projektu: 9/2014 – 6/2015
Poskytovatel dotace: MMR ČR v rámci Operačního programu technická podpora (OPTP), Prioritní osa 8.3a, Administrativní a absorpční kapacita, cíl Konvergence

Díky tomuto projektu mohla MAS dále pokračovat v přípravě své strategie pro komunitně vedený místní rozvoj pro období 2014 – 2020 (SCLLD).

Výstupy projektu: Schválená aktuální verze SCLLD pro MAS Českomoravské pomezí o.p.s.