Realizace CLLD – MAS Českomoravské pomezí o.p.s. – I.

Doba realizace: 1. 1. 2023  – 30. 9. 2024

Celkové náklady: 2.659.633, 20 Kč

Žadatel: MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Registrační číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000075

Výzva ŘO:

  • Operační program Technická pomoc 2021 – 2027
  • Číslo výzvy: 07_22_003

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zajištění činnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Mezi hlavní činnosti patří příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Českomoravské pomezí o.p.s. pro programové období 2021 – 2027. Realizace aktivit vedoucích k naplnění SCLLD, implementace a animace strategie (zejména administrace výzev a projektů, zpracování interních postupů, monitorování a evaluace). Součástí projektu je rovněž animace území.