Spolupráce na Vysočině – 2022

Poskytovatel: Kraj Vysočina

Doba realizace: 1. 4. 2022  – 31. 10. 2022

Celkové náklady: 67.000 Kč

Výše dotace: 40.000 Kč

Vlastní podíl: 27.000 Kč

 Cílem projektu bylo naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina.

Cíle projektu:

 • Vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
 • Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů¨
 • Podpora mezigeneračních aktivit
 • Podpora spolupráce obcí a neziskových organizací v regionu
 • Ochrana životního prostředí
 • Propagace a poznávání regionu

 

AKTIVITY PROJEKTU:

 • Poznávací cesta
 • Velká prázdninová soutěž
 • Dětská fóra
 • Malý festival pro rodiny z celé Vysočiny
 • Osvětové kampaně

Součástí projektu je VIDEOSOUTĚŽ Dobré skutky pro přírodu