Uplatňování principů LEADER na Vysočině

Registrační číslo: 15/022/4210a/563/000027/3
Doba realizace projektu: 1/2015 – 6/2015
Poskytovatel dotace: SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ČR, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
Náklady: celkové náklady – 4.000.000 Kč, náklady MAS ČMP – 500.000 Kč
Partneři projektu: Havlíčkův kraj o.p.s. (leader partner); MAS LEADER Loucko, z.s.; MAS Českomoravské pomezí o.p.s.; MAS MOST Vysočiny, o.p.s.; Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.; Podhůří železných hor, o.p.s.; Podhorácko, o.p.s.; Via rustica o.s.

Výstupem projektu bylo zpracování metodiky a metodických doporučení na téma institucionalizace činnosti místních akčních skupin. Výstupy byly zpracovány pro právní formu obecně prospěšné společnosti a pro právní formu zapsaný spolek. Vytvořená metodika reflektuje uplatňování základních principů LEADER.