Vážíme se přírodního bohatství Voda – půda –  les

Vážíme se přírodního bohatství Voda – půda –  les

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. zve partnery, veřejnost, zástupce obcí a škol z regionu na závěrečnou osvětovou akci projektu „Vážíme se přírodního bohatství Voda – půda –  les“ 

Datum konání: 14. – 15. června 2023

Místo konání: Polná, Zámek 1, Salonek zámecké restaurace   

Akce je určena zástupcům obcí a škol, majitelům lesů, široké veřejnosti… – všem, kteří chtějí získat zajímavé informace o stavu našich vod, lesů a půdy. Představíme možné způsoby potřebné k dosažení pozitivních změn v přírodě.

Pojďte s námi diskutovat s odborníky a získat nové informace.

 • Kapacita je omezena, prosíme o přihlášení do 10. 6.  2023 (je možné se přihlásit na jeden nebo oba dny)
 • První den je zaměřen zejména na zástupce obcí a veřejnost, druhý den konference je zaměřen zejména a žáky II. stupně ZŠ a veřejnost.
 • V rámci akce bude zajištěn coffeebreak a oběd
 • Akce je zdarma

Odkaz na přihlašovací formulář: https://forms.gle/osKoj2Vh5CQJLp2MA

Podrobnější informace ZDE

aktuality

akce v regionu

Výzva č. 9: Program rozvoje venkova

Výzva č. 9: Program rozvoje venkova

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství  
(ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014-2020

Termín vyhlášení výzvy: 17. 4. 2023

Termín příjmu žádostí: od 17. 4. 2023 do 9. 6. 2023

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny tj. pondělí 9:00 – 15:00. Po telefonické domluvě a upřesnění času (který je nutno rezervovat) i v jiné dny.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:

Marta Vencovská, T: 608 640 399, E: vencovskam@seznam.cz

Jitka Vaňková, T:   E: jitka.vankova@mascmp.cz

 Adresa kanceláře: Polná, Varhánkova 1240, 588 13 (I. patro)

 Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 09. výzvu je 569 868,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 3 a 9

Dokumenty k výzvě

Text výzvy

Příloha č. 1 – Aktuální počet obyvatel v obcích dle poslední informace ČSÚ

Vypsané FICHE

(FICHE si stáhně te do Vašeho PC a otevřte pomocí programu Acrobat Reader)

FICHE č. 3 – Nezemědělské podnikání 

FICHE č. 3 – pdf

FICHE č. 9 – Článek 20 

FICHE č. 9 – pdf

Čl. 20 a) Veřejná prostranství v obcích

Čl. 20 c) Hasičské zbrojnice

Čl. 20 f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven

Čl. 20 h) Muzeum a expozice pro obce

 

Semináře

Pozvánka na seminář k 9. výzvě

 

Dokumenty k výzvě

Pravidla pro žadatele 19.2.1

Interní postupy PRV MAS ČMP

Jednací řád výběrové komise

Etický kodex PRV

 

Dokumenty k žádosti – metodiky, postupy

Postup pro nastavení e-mailové komunikace

Žádost o přístup na portál farmáře

Podrobný postup pro podaní Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doplnění žádosti/příloh k Dohodě přes Portál farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Zjednodušený postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Praktický příklad pro ilustraci vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Postup oznámení stažení Žádosti o dotaci a ukončení realizace projektu ze strany žadatele přes Portál farmáře

Příručka pro publicitu

 

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Tabulka cenového marketingu

Cenový marketing – časté chyby

Seznam dokumentace z výběrového řízení k zadávání zakázek mimo režim zákona

Příručka pro zadávání zakázek PRV 2014 – 2020

Nejčastěji kladené dotazy – veřejné zakázky

 

Dokumenty k Hlášení o změnách

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře

Zjednodušený postup podání Hlášení o změnách

 

 Dokumenty k Žádosti o platbu

Podání žádosti o platbu

Doplnění žádosti o platbu

 

 

 

vyhlášené výzvy

výběrové řízení – Manažer/ka operačních programů (SCLLD)výběrové řízení –

výběrové řízení – Manažer/ka operačních programů (SCLLD)výběrové řízení –

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Manažer/ka operačních programů (SCLLD)

 

Pracovní náplň pozice manažera OP:

 • Administrace dotačních výzev v rámci realizace SCLLD, poskytování poradenství a konzultací žadatelům, administrace projektových žádostí a související agenda
 • Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) místní akční skupiny MAS Českomoravské pomezí o.p.s. a s tím související agendy (administraci SCLLD, zpracovávání potřebných výstupů, monitoring,  evaluace, animace území aj.)
 • Příprava podkladů a příprava jednání volených orgánů MAS
 • Realizace činností souvisejících s rozvojem regionu
 • Propagace činnosti a prezentace výsledků činnosti MAS

 

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání ukončené maturitou
 • Základní orientace v dotačních programech
 • Zájem o rozvoj regionu Českomoravské pomezí o.p.s.
 • Aktivní samostatný přístup, dobré komunikační a organizační schopnosti
 • Zkušenost  práce s veřejností
 • Analytické myšlení, schopnost operativního řešení problémů
 • Schopnost týmové práce a vedení týmu
 • Dobrá znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (využití vlastního automobilu pro pracovní cesty)

 

Nabízíme:

 • Zajímavou a pestrou práci v oblasti regionálního rozvoje a dotačního managementu
 • Spolupráci na zajímavých projektech a možnost realizace vlastních projektů
 • Odpovídající platové ohodnocení
 • Služební notebook a mobil
 • Flexibilní pracovní dobu, po zapracování možnost částečné práce z domu

 

Druh, délka pracovního poměru, místo výkonu práce:

 • Zaučení na DPP, poté od 1. 7. 2023 na plný úvazek (1,0), nebo dle dohody
 • Pracovní poměr na dobu určitou s výhledem dlouhodobé spolupráce
 • Nástup možný ihned, popř. dle domluvy
 • Místo výkonu práce – Kancelář MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Varhánkova 1240, Polná 588 13

 

Pro přihlášení do výběrového řízení zašlete profesní životopis a motivační dopis  emailem na info@mascmp.cz do 30. 6. 2023.

 

Po vyhodnocení nabídek budeme kontaktovat vybrané uchazeče telefonicky nebo e-mailem, abychom se mohli domluvit na termínu osobní schůzky.

 

Osobní pohovor bude probíhat v kanceláři MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na adrese Varhánkova 1240, Polná 588 13.

 

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude MAS Českomoravské pomezí o.p.s., jakožto správce (IČO: 27737225, Husovo nám 39, Polná 588 13), zpracovávat poskytnuté osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

 

Kontakt: 608 640 399

www.mascmp.cz

Informace ke stažení ZDE

aktuality

akce v regionu

výběrové řízení – ředitel/ka o.p.s. – vedoucí manažer/ka SCLLD

výběrové řízení – ředitel/ka o.p.s. – vedoucí manažer/ka SCLLD

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici  

Ředitel/ka o.p.s. – vedoucí manažer/ka SCLLD

Pracovní náplň pozice vedoucí manažera/ky SCLLD:

 • Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) místní akční skupiny MAS Českomoravské pomezí o.p.s. a s tím související agendy (odpovědnost za realizaci a administraci SCLLD, zpracovávání potřebných výstupů, komunikace s řídícími orgány, monitoring,  evaluace, animace území aj.)
 • Zodpovědnost za vyhlašování a administraci dotačních výzev v rámci realizace SCLLD a poskytování poradenství a konzultací žadatelům
 • Řízení kanceláře MAS
 • Vedení agendy MAS, příprava podkladů a příprava jednání volených orgánů MAS
 • Realizace činností souvisejících s rozvojem regionu
 • Propagace činnosti a prezentace výsledků činnosti MAS
 • Reprezentace MAS

 

Pracovní náplň pozice ředitele/ky o.p.s.:

 • Odpovědnost za činnost o.p.s.

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání ukončené maturitou
 • Základní orientace v dotačních programech
 • Zájem o rozvoj regionu Českomoravské pomezí o.p.s.
 • Aktivní samostatný přístup, dobré komunikační a organizační schopnosti
 • Zkušenost  práce s veřejností
 • Analytické myšlení, schopnost operativního řešení problémů
 • Schopnost týmové práce a vedení týmu
 • Dobrá znalost MS Office
 • Řidičský průkaz skupiny B (využití vlastního automobilu pro pracovní cesty)

 

Nabízíme:

 • Zajímavou a pestrou práci v oblasti regionálního rozvoje a dotačního managementu
 • Spolupráci na zajímavých projektech a možnost realizace vlastních projektů
 • Odpovídající platové ohodnocení
 • Služební notebook a mobil
 • Flexibilní pracovní dobu, po zapracování možnost částečné práce z domu

 

Druh, délka pracovního poměru, místo výkonu práce:

 • Zaučení na DPP, poté od 1. 7. 2023 na plný úvazek (1,0), nebo dle dohody
 • Pracovní poměr na dobu určitou s výhledem dlouhodobé spolupráce
 • Nástup možný ihned, popř. dle domluvy
 • Místo výkonu práce – Kancelář MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Varhánkova 1240, Polná 588 13

 

Pro přihlášení do výběrového řízení zašlete profesní životopis a motivační dopis  emailem na info@mascmp.cz do 30. 4. 2023.

 

Po vyhodnocení nabídek budeme kontaktovat vybrané uchazeče telefonicky nebo e-mailem, abychom se mohli domluvit na termínu osobní schůzky.

 

Osobní pohovor bude probíhat v kanceláři MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na adrese Varhánkova 1240, Polná 588 13.

 

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude MAS Českomoravské pomezí o.p.s., jakožto správce (IČO: 27737225, Husovo nám 39, Polná 588 13), zpracovávat poskytnuté osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

 

Kontakt: 608 640 399

www.mascmp.cz

Informace ke stažení ZDE

aktuality

akce v regionu

Vesnice roku 2023 

Vesnice roku 2023 

Letošní ročník soutěže Vesnice roku bude vyhlášen dne 29. března 2023, a to v prostorách Senátu PČR. Po oficiálním vyhlášení a podpisu podmínek soutěže budou tyto podmínky zveřejněny na webu soutěže. – https://www.vesniceroku.cz/

Přihlášky do soutěže bude možné podávat od 29. března do 28. dubna 2023. Vítěz soutěže bude oznámen na slavnostním vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích dne 16. září 2023.

Motivační semináře – termíny a místa konání

8. března, středa Třeštice, okr. Jihlava, Kraj Vysočina
Obecní úřad Třeštice, Třeštice 19, 588 56 Telč
(registrace ZDE do 3. března)

16. března, čtvrtek Závada, okr. Opava, Moravskoslezský kraj
Obecní dům Závada, Závada 106, 747 19 Závada
(registrace ZDE do 13. března)


21. března, úterý Poniklá, okr. Semily, Liberecký kraj
Základní škola Poniklá, čp. 148, 512 42 Poniklá
(registrace ZDE do 16. března)


Z kapacitních důvodů prosíme o registraci maximálně 2 zástupců za obec.


Program
(shodný pro všechny semináře):
09:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:15 Zahájení
10:15 – 12:30 Organizace soutěže Vesnice roku 2023
Prezentace hodnocených oblastí, resp. udělovaných ocenění
(Modrá stuha, Bílá stuha, Oranžová stuha, Zelená stuha, knihovny a informační technologie obce atd.)
12:30 – 13:30 Diskuse, ukončení, oběd
13:30 – 14:30 Prohlídka obce


Poznámka:
Mimo výše uvedených motivačních seminářů jsou partnery soutěže také pořádány tematické semináře k soutěži Vesnice roku. Bližší informace naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/.
Vyhlašovatelé soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR.
Spoluvyhlašovatelé soutěže: Kancelář prezidenta republiky, Asociace krajů ČR, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Sdružení místních samospráv ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Národní síť Místních akčních skupin ČR.

aktuality

akce v regionu