Výsadby zeleně a další opatření ke zlepšení stavu krajiny

Výsadby zeleně a další opatření ke zlepšení stavu krajiny

O co jde: Upozornění na plánovanou výzvu NPO–POPFK (výzva dosud není zveřejněná, předpokládá se v rozsahu Výzvy NPO–POPFK č. 1 pro rok 2023)

Anotace: Program NPO – POPFK je poměrně jednoduchý dotační program na podporu ochrany a zlepšování přírody a krajiny. Je vhodný i pro malé obce a jiné drobné žadatele a poměrně dobře administrovatelný v režimu dotačního poradenství na MAS. Díky NPO má momentálně dostatek finančních prostředků, což se do budoucna nedá očekávat (plánuje se útlum národních programů mj. i v oblasti ŽP) a je proto vhodné jeho nynější výzvy využít.

Parametry Výzvy: Poskytovatel dotace: AOPK ČR – se žádostí o konzultace se obracejte na místně příslušné regionální pracoviště – https://www.nature.cz/regionalni-pracoviste/ Termíny: Příjem žádostí: 1.11.2023 – 29.3.2024

Způsobilost výdajů: 1.1.2024 – 30.6.2025 (= doba na realizaci)

Žadatelé: všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou krajů a velkých zemědělských podniků za určitých podmínek

Výše podpory: 100 % celkových způsobilých výdajů, maximálně 250 000,-Kč/žádost

Oblasti podpory:
• Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa
• Péče o cenné nelesní terestrické biotopy
• Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a MVN)
• Revitalizace a renaturace vodních toků
• Výsadby dřevin mimo les

Odkazy: https://dotace.nature.cz/-/vyzva-npo-popfk-1-rok-2024

aktuality

akce v regionu

Folková Lípa 2023

Folková Lípa 2023

 

 

Datum konání akce: 14. října 2023
Místo konání akce: Sál sokolovny v Lípě u Havlíčkova Brodu
Pořadatel akce: Spolek TILIA a Obec Lípa

 

Program V. ročníku festivalu Folková Lípa

  • Spirituál kvartet 
  • Matěj Metoděj Štrunc – Lidověk 
  • MeziMěsto
  • Rendez-fou
  • Kluk z Husovky
  • Poutníci

 

Pátý ročník Folkové Lípy proběhne v sobotu 14. 10. 2023 v Lípě u Havlíčkova Brodu (v sále místní sokolovny). Festival zahájí v 16:00 hod skupina Spirituál kvartet, která s pokorou, úctou a vděkem staví na odkazu svých předchůdců – Spirituál kvintetu. Odkaz rozvíjí dál vlastním zvukem i podáním nejen skladeb prověřených desetiletími, ale i novým autorským repertoárem. Dalším účinkujícím našeho festivalu bude herec, hudebník, cestovatel a básník Matěj Metoděj Štrunc a jeho Lidověk. Za přítomnosti cimbálu, houslí a dalších akustických nástrojů se pětičlenná kapela prodere lidovou písní. Tradiční písně tak Lidověk zrcadlí v nové podobě a s novým nádechem, který diváky jistě zaujme.  Meziměsto je poměrně mladá kapela na pomezí folku a jazzu. Představí multižánrovou směs autorských písní, jejichž téma sahá od mezilidských vztahů až po historické ohlédnutí do dob nedávno minulých. Druhou polovinu festivalu zahájí Rendez-fou. Tato kapela z Jihlavska bývá často přirovnávána ke kapele Nerez a moc nás těší že, patří k našim kamarádům a spolupořadatelům. Dále se představí Kluk z Husovy, což je nejen titul debutového sólového alba Kuby Horáka, ale také název skvělého muzikantského uskupení. Závěrečnou hvězdou večera budou brněnští Poutníci. Jejich bluegrass, který můžeme slýchat již od roku 1970, patří právem mezi legendy naší hudební scény.

O zvuk a světla se na Folkové Lípě stará Sound24 alias Pepa Balcar, Michal Bechyně a Rejka Balcarová. Průvodním slovem již tradičně provází festival Jirka Holoubek, kterého můžete znát ze Spirituálu nebo jako moderátora Českého rozhlasu Dvojky. Pro návštěvníky je připraveno festivalové občerstvení (buřtguláš, palačinky, chleba se škvarkovkou a spousta dobrého pití…). Tak si udělejte čas a přijďte si užít krásnou podzimní sobotu…

 Marta Vencovská, Jan Fous

 

Předprodej vstupenek do 13. 10. 2023

Obecní úřad Lípa: Lípa 93 (T: 569437121, E: lipa@hbnet.cz)
Havlíčkův Brod: Studio Desing Gris – Jihlavská 3204 (vedle Slunce)
                               ORANGE OPTIK – Smetanovo nám. 3800
Jihlava: Prodejna hudebních nástrojů – Benešova 16

Vstupenky je možné zajistiti emailem: folkovalipa@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

aktuality

akce v regionu

Kampaň Evropský týden mobility 2023

Kampaň Evropský týden mobility 2023

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY (ETM) je vlajková kampaň Evropské komise, která se každoročně koná v termínu 16. – 22. září. Cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. ETM je ideální příležitostí pro obyvatele cíleně vyzkoušet alternativní způsoby dopravy a užít si výsady městského prostředí bez automobilů.

Do ETM se tradičně zapojují obce, důležitou součástí jsou ale také občané, iniciativy a neziskové organizace. Vítané jsou všechny aktivity na podporu veřejné dopravy, chůze, cyklistiky i dalších forem aktivní a udržitelné městské mobility. Může jít o organizované pěší procházky nebo cyklojízdy městem, akce a hry uspořádané v ulicích či vzdělávací workshopy.

aktuality

akce v regionu

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva č. 2_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ

celková alokace 9 370 mil Kč.

Počet předložených žádostí 6 818

Podrobnější informace ZDE

 

ČISTÁ VYSOČINA  – 2023

ČISTÁ VYSOČINA  – 2023

Letošní už 14. ročník tradiční osvětové akce Čistá Vysočina je za námi a díky více než 30 tisícům dobrovolníků se podařilo z okolí silnic a z veřejných prostranství uklidit 66 tun odpadků.

„Velkou radost jsem měla už z rekordního zájmu o zapojení do akce, 30 tisíc je skvělé číslo. Ještě více mne však těší, že se situace zlepšuje, že prostředí, ve kterém společně žijeme, je očividně čistší a příjemnější. Lidem není lhostejné, kde žijí, a to dělá Vysočinu tak jedinečnou. Chtěla bych všem účastníkům, kteří vyrazili do terénu, upřímně poděkovat,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj, která se akce Čistá Vysočina každoročně účastní.

Přes 39 tun odpadu svezla z registrovaných komunikací II. a III. třídy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, další 3 tuny nasbírali na území kraje dobrovolníci u komunikací I. třídy. Z obecních silnic a přilehlých pozemků se shromáždilo více než 23 tun. Dalších 800 kg uklidili dobrovolníci ve vodách a na březích řeky Sázavy. Pro srovnání, v loňském roce se podařilo uklidit a svézt 70 tun odpadků, předloni po jednoroční pauze způsobené pandemií Covid-19 to bylo 71 tun. Letošní výsledek činí 66 tun, avšak do akce bylo registrováno o 450 km komunikací více a „ruku k dílu“ přiložilo o 4,2 tisíce osob více. Od roku 2009, kdy akce začala, se na Vysočině podařilo uklidit neuvěřitelných 1 100 tun odpadu.

Čistá Vysočina patří mezi již tradiční osvětové akce spojené s úklidem přírody a vztahuje se k termínu mezinárodního Dne Země 22. dubna. Během měsíců ledna a února se zájemci hlásili prostřednictvím elektronického formuláře. Poté si na kontaktních místech v blízkosti svého bydliště vyzvedli pytle na plasty a ostatní odpad a reflexní vesty. Samotný sběr pak probíhal v období mezi 10. a 23. dubnem. 

 MAS Českomoravské pomezí o.p.s. se do akce Čistá Vysočina zapojuje již řadu let. V letošním roce jsme sbírali úsek Doboutov – Lipina, kde jsem nasbírali  10 pytlů odpadků.

 

aktuality

akce v regionu