Programový rámec

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Charakteristika OP SZP bude doplněna

celková alokace

zbývá vyčerpat

Termín do ukončení nejbližší výzvy

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

harmonogram výzev SZP

plánujeme 2024

z

vyhlášené výzvy SZP

aktuálně vyhlášeno

Z

vyhodnocené výzvy SZP

aktuálně vyhodnoceno

opatření

realizovaná v rámci SCLLD v období 2021 – 2027

j

Opatření:

  •  text bude doplněn

Marta Vencovská

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 608 640 399

 e-mail

marta.vencovská@mascmp.cz

dokumenty ke stažení

Jitka Vaňková

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 607 947 922

 e-mail

jitka.vankova@mascmp.cz