programové rámce MAS 

programový rámec

irop

celková alokace

programový rámec

program rozvoje venkova

celková alokace

programový rámec

zaměstnanost

celková alokace

programový rámec

životní prostředí

celková alokace

Marta Vencovská

Marta Vencovská

manažerka IROP

+420 608 640 399

marta.vencovska@mascmp.cz

Ing. Vojtěch Rosický

Ing. Vojtěch Rosický

manažer PRV

+420 777 032 151

vojtech.rosicky@mascmp.cz

Jitka Vaňková

Jitka Vaňková

manažerka OPZ

+420 607 947 922

petra.lastovickova@mascmp.cz

Marta Vencovská

Marta Vencovská

manažerka OP ŽP

+420 608 640 399

marta.vencovska@mascmp.cz