MAS Českomoravské pomezí

pomáháme měnit naše okolí

VÝZVY 2014+

vyhlášené I vyhodnocené I fondy EU

SCLLD 2014 - 2020

tvorba SCLLD I standardizace

ŠABLONY

servis pro školy a školská zařízení

PROJEKTY MAS

realizované I probíhající I připravované

NABÍDKA SLUŽEB

zpracování strategií I pronájem stanu I konzultace

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005145
Cílem projektu je realizace aktivit vedoucích k postupnému naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020, tj. strategického dokumentu rozvoje území MAS.
Na projekt je poskytována Finanční podpora z Evropské unie. 

aktuality

aktuální informace I akce v regionu

o nás

kdo jsme I historie I struktura

výzvy 2014+

vyhlášené I vyhodnocené

SCLLD 2014 - 2020

strategie rozvoje území I standardizace

šablony pro školy

konzultace I servis pro školy

nová zelená úsporám light

konzultace I zpracování žádostí

projekty mas

realizované I aktuální I připravované

naše služby

konzultace I zpracování strategií I pronájem stanu

kontaktujte nás

partneři I spřátelené MAS I odkazy