Území MAS 2014+

Území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. je tvořeno katastry 35 obcí na území Kraje Vysočina ve střední části Českomoravské vysočiny. Rozkládá se severně a severovýchodně od krajského města Jihlavy a spadá do správních obvodů obcí s rozšířenou působností Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Území je vymezeno hranicí, která kopíruje hranici katastrálních území všech okrajových obcí zahrnutých do územní působnosti MAS ČMP. Tvoří souvislé a celistvé území, tzn., že katastrální území jednotlivých obcí na sebe vždy navazují. Území je charakteristické sídelní rozdrobeností (převažují obce do 500 obyvatel), podprůměrným počtem obyvatel na jednotku plochy, terénní členitostí a zachovalým životním prostředím.
Územní působnost MAS ČMP je založena na dvou skupinách obcí sdružených do Mikroregionu Polensko a Sdružení Vrchovina, ve kterých je sdruženo celkem 35 obcí. Největšími sídly v území jsou město Polná a městys Štoky. Východní částí území prochází historická hranice Čech a Moravy, kde 23 obcí leží v Čechách a 12 obcí leží na území Moravy.

V minulosti územím MAS ČMP procházela hlavní trasa rakouské severozápadní dráhy. Provoz na místní dráze Polná – Štoky s napojením ve stanici Dobronín byl zahájen v roce 1904. Od tohoto roku fungovala osobní doprava na této trati až do 22. 5. 1982. Město Polná a městys Štoky byly již tehdy přirozenými centry okolních obcí. Stávající území MAS ČMP, skládající se z Mikroregionu Polensko a Sdružení Vrchovina, na tuto historickou vazbu mezi městem Polná a městysem Štoky navazuje.