OBDOBÍ 2021 – 2027 

charakteristika

historie I princip leader

území 2021+

popis I rozloha

obce 2021+

seznam I kontakty

OBDOBÍ 2014 – 2020

charakteristika

historie I princip leader

území 2014+

popis I rozloha

obce 2014+

seznam I kontakty

členové mas

seznamy I noví členové

struktura mas

orgány MAS I členění

zájmové skupiny

zařazení partnerů

dokumenty

výroční zprávy I zřizovací listiny I zápisy z jednání