Zájmové skupiny partnerů MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Zájmová skupina Počet %
Kultura a sport 7 19
Podnikání 8 22
Sociální a spolková oblast 7 19
Školství 5 13
Veřejná správa 4 11
Životní prostředí a zemědělství 6 16
CELKEM 37 100
Sektor Počet %
soukromý sektor 26 70
veřejný sektor 11 30
CELKEM 37 100
Zařazení partnerů MAS Českomoravské pomezí o.p.s. dle zájmových skupin (k 1. 1. 2021)
PARTNER SEKTOR ZÁJMOVÁ  SKUPINA
Divadelní spolek Jiří Poděbradský, Polná soukromý sektor Kultura a sport
Městské muzeum Polná, příspěvková organizace veřejný sektor Kultura a sport
Ochotnický spolek Včelinec Zhoř soukromý sektor Kultura a sport
Polenský big band veřejný sektor Kultura a sport
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Polná soukromý sektor Kultura a sport
Tělovýchovná jednota SOKOL Lípa, z.s. soukromý sektor Kultura a sport
SLAVOJ POLNÁ z.s. soukromý sektor Kultura a sport
Lenka Kubátová soukromý sektor Podnikání
Martin Křižan soukromý sektor Podnikání
Martin Skála soukromý sektor Podnikání
Mlékárna Polná spol. s r.o. soukromý sektor Podnikání
Pavel Med soukromý sektor Podnikání
Robert Fučík soukromý sektor Podnikání
STROM–SPECI, s.r.o. soukromý sektor Podnikání
Vladimír Trbušek soukromý sektor Podnikání
Domov sv. Floriana z.s. soukromý sektor Sociální a spolková oblast
Kolpingova rodina Věžnice soukromý sektor Sociální a spolková oblast
Lidový dům v Polné, spolek soukromý sektor Sociální a spolková oblast
Římskokatolická farnost – děkanství Polná soukromý sektor Sociální a spolková oblast
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zhoř soukromý sektor Sociální a spolková oblast
SH ČMS – Okrsek Polná soukromý sektor Sociální a spolková oblast
Slunce Vysočiny s.r.o. soukromý sektor Sociální a spolková oblast
TEMPO – středisko volného času Polná veřejný sektor Školství
Mateřská škola Polná, příspěvková organizace veřejný sektor Školství
Základní škola a mateřská škola Štoky, příspěvková organizace veřejný sektor Školství
Základní škola a Mateřská škola Věžnice veřejný sektor Školství
Základní umělecká škola Polná veřejný sektor Školství
Město Polná veřejný sektor Veřejná správa
Mikroregion Polensko veřejný sektor Veřejná správa
Obec Michalovice veřejný sektor Veřejná správa
Sdružení Vrchovina veřejný sektor Veřejná správa
Družstvo Vysočina soukromý sektor Životní prostředí a zemědělství
SENECO, spol. s r. o. soukromý sektor Životní prostředí a zemědělství
Skalka 2009, z.s. soukromý sektor Životní prostředí a zemědělství
Zemědělská akciová společnost Lípa soukromý sektor Životní prostředí a zemědělství
Zemědělská společnost Zhoř a.s. soukromý sektor Životní prostředí a zemědělství
Zemědělské družstvo Štoky soukromý sektor Životní prostředí a zemědělství