dotace mas

výzvy 2014+

vyhlášené I vyhodnocené

sclld 2014 -2021

standardizace I strategie rozvoje území

šablony

konzultace I zpracování pro školy

seznam schválených projektů

2018 – 2020

Fondy EU v ČR

2014 – 2020 i národní operační programy