Lípa

Lípa

Obec Lípa se nachází v okrese Havlíčkův Brod. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1351. Osídlení obce je tvořeno sídly Lípa, Dobrohostov, Chválkov a Petrkov a několika samotami. V obci funguje řada neziskových organizací, které spolupracují na pořádání kulturních i sportovních akcí. V obci a jejích místních částech se nachází zdravotní středisko, ZŠ a MŠ, obchod s potravinami, pošta, knihovna, hostince, dětská a sportovní hřiště. Mezi největší pamětihodnosti patří socha Panny Marie, kaplička u svaté Anny, kaplička a zámek v Petrkově a kaplička ve Chválkově. V obci a okolí je řada památníků světových válek, smírčí kameny a velký počet křížků. V roce 2016 získala obec nejvyšší ocenění v krajském kole soutěže Vesnice Vysočiny 2016, tj. Zlatou stuhu. Obec Lípa používá vlastní znak a vlajku.

Počet obyvatel:

1 154

Starosta:

Ing. Jiří Kunc

Web:

http://obeclipa.webnode.cz/