PRV FICHE 1 – Investice do hmotného majetku – Podpora investic v zemědělských podnicích

Fiche 1

C1.1.1 Investice do hmotného majetku – Podpora investic v zemědělských podnicích

  • hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě
  • investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci
  • podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

Výzvy PRV

PRV – plánované výzvy

V současné době nejsou plánovány žádné výzvy z Operačního programu Program rozvoje venkova