PRV FICHE 4 – Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury

Fiche 4

D1.3.1
Podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury

  • podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

Výzvy PRV