Opatření: D1.3.6

Potenciální žadatelé:

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.

Oblasti podpory: 

Pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích – např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Výstavba či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.

Finanční alokace: 1 000 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: I. čtvrtletí 2019