z

vyhlášené výzvy IROP 2021+

Marta Vencovská

manažerka PR IROP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 608 640 399

 e-mail

marta.vencovská@mascmp.cz