Čistá Vysočina 2022

Čistá Vysočina 2022

V letošním už třináctém ročníku tradiční akce Čistá Vysočina se podařilo přírodě ulehčit od 70 tun odpadků. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny svezla z 2 000 km silnic I., II. a III. třídy 48 tun odpadků, dalších více než 20 tun se svezlo z přihlášených komunikací v majetku obcí. Dobrovolníci se také pustili do úklidu řeky Sázavy, kde sesbírali více než jednu tunu odpadků.

 

 K vyčištění více než 50 kilometrů břehů i toku řeky Sázavy využili dobrovolní sběrači loďky a společně vyčistili řeku od další 1,3 tuny různého smetí, o kterém si zřejmě někteří mysleli, že ho voda odnese. „Celkem tedy dobrovolníci přírodě na Vysočině ulehčili od 70 tun odpadků, což je zhruba stejně jako v loňském roce, kdy ovšem účast a počet zaregistrovaných úseků byly i kvůli pandemii poloviční. V době před pandemií šlo dokonce o 101 tun, tudíž jsme rádi, že můžeme sledovat pozitivní trend. Už během přihlašování jsme měli od některých účastníků zprávy, že se situace zlepšuje a že je odpadků kolem silnic, které chodí každoročně uklízet, méně. Přejme si, aby tomu tak bylo i nadále,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová, která se akce Čistá Vysočiny pravidelně účastní.

 

„Letošní ročník této tradiční akce, kterou pořádá Kraj Vysočina, přilákal rekordní počet účastníků, téměř 26 tisíc. Je tedy vidět, že lidem v našem kraji není lhostejné prostředí, ve kterém společně žijeme. Snažíme se přírodu, ale i sebe kultivovat a postupně vytváříme z Vysočiny lepší místo pro život. Všem dobrovolníkům, kteří v krásném, ale někdy i nevlídném a chladném jarním období vyrazili do terénu, patří ještě jednou velké poděkování,“ doplnila Hana Hajnová.

 

Čistá Vysočina je realizována v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Akce se koná každoročně u příležitosti Dne Země, který připadá na 22. duben a přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí v našem regionu. Koordinaci zajišťuje Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic.  Více informací o akci naleznete na webových stránkách www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.

 

Třináct let, jeden cíl – Čistá Vysočina! Děkujeme, že jste s námi!

 

Zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/cista-vysocina-letos-uklidili-dobrovolnici-70-tun-odpadku/d-4114380/p1=1013

Zapojení MAS Českomoravské pomezí do akce Čistá Vysočina 2022

Do akce Čistá Vysočina se zapojujeme od roku 2016. V letošním roce jsme opět sbírali odpadky u silnice Polná – Brzkov a druhým úsekem byl Dobroutov – Lipina.  

aktuality

akce v regionu

Kampaň den země – 22. dubna

Kampaň den země – 22. dubna

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network. Česká republika se zapojila do kampaně od roku 1990.

Něco málo z historie akce
Historie Dne Země začala v roce 1969, kdy mírový aktivista John McConnell navrhl na konferenci UNESCO v San Franciscu, aby byl stanoven den, který bude věnován Zemi a konceptu míru a jako datum navrhl 21. březen, jako den, kdy je stejná délka dne i noci jak na severní, tak na jižní polokouli. McConnel vytvořil také vlajku Dne Země. Tento den byl později potvrzen v prohlášení, které sepsal McConnell a podepsal generální tajemník OSN U Thant. O měsíc později navrhl americký senátor Gaylord Nelson, aby 22. dubna 1970 proběhla celonárodní environmentální vzdělávací akce. Jako národní koordinátor byl stanoven Denis Hayes. Nelson s Hayesem se shodli na to, že se akce bude nazývat „Den Země“. Nelson později za svoji práci dostal prezidentskou medaili svobody. První Den Země proběhl pouze ve Spojených státech, v dalších letech Denis Hayes rozšířil tuto akci i do dalších zemí.
Od roku 1971 začala Den Země organizovat OSN. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.
Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice. Jednou z prvních oslav byl studentský happening s Matkou Země a Blanickými rytíři, kteří byli zváni, aby pomohli Zemi od odpadů, klimatických změn a přebujelého konzumerismu.
Dnes slaví Den Země víc než miliarda lidí ve více než 193 státech světa a stal se tak největším sekulárním svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost.

Neoficiální vlajka Dne Země od Johna McConnella používá The Blue Marble – snímek Země z Apolla 17.

Zdroj: https://cs.wikipedia

Země je dar, který jsme si vypůjčili od svých vnuků.

Indiánské přísloví

aktuality

akce v regionu