Programový RÁMEC ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

2.Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
a rizika

4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

5. Energetické úspory

6. Technická pomoc

 

celková alokace

zbývá vyčerpat

Termín ukončení výzvy

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

harmonogram výzev žp

plánujeme 2020

z

vyhlášené výzvy žp

aktuálně vyhlášeno

Z

vyhodnocené výzvy žp

aktuálně vyhodnoceno

Marta Vencovská

manažerka PR ŽP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 608 640 399

 e-mail

marta.vencovská@mascmp.cz

Jitka Vaňková

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 607 947 922

 e-mail

jitka.vankova@mascmp.cz