Struktura MAS

MAS Českomoravské pomezí o.p.s má k 1. 1. 2016 celkem 37 zakladatelů.

Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel (statutární orgán).

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. dále zřídila organizační složku MAS, jejíž činnost je výhradně zaměřena na realizaci komunitně vedeného místního rozvoje v zájmovém území prostřednictvím integrovaného nástroje (SCLLD).

Orgány organizační složky jsou Partnerství MAS, programový výbor, monitorovací výbor a výběrová komise.

českomoravské pomezí

o. p. s.

mas

organizační šložka

zřizovací dokumenty

výroční zprávy

Dokumenty - o.p.s

Dokumenty - MAS

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain