programové rámce MAS 

programový rámec

irop

celková alokace

programový rámec

program rozvoje venkova

celková alokace

programový rámec

zaměstnanost

celková alokace

programový rámec

životní prostředí

celková alokace

Marta Vencovská

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 608 640 399

 e-mail

marta.vencovská@mascmp.cz

Jitka Vaňková

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 607 947 922

 e-mail

jitka.vankova@mascmp.cz