programové rámce MAS 

programový rámec

irop

celková alokace

programový rámec

program rozvoje venkova

celková alokace

programový rámec

zaměstnanost

celková alokace

Anežka Břízová

Anežka Břízová

manažerka IROP

+420 608 640 399

anezka.brizova@mascmp.cz

Ing. Vojtěch Rosický

Ing. Vojtěch Rosický

manažer PRV

+420 777 032 151

vojtech.rosicky@mascmp.cz

Ing. Petra Laštovičková

Ing. Petra Laštovičková

manažerka OPZ

+420 608 470 096

petra.lastovickova@mascmp.cz