MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

logo iropmmr

Aktuality

SKUTEK ROKU

Po celý březen je možné hlasovat pro Skutek roku 2016.

Číst dál...

Pozvánka na seminář „AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH“

pozvnka agroturistikaZveme Vás na seminář „Agroturistika v českých podmínkách“, kterou pořádá Celostátní síť pro venkov.

Seminář se uskuteční v těchto termínech:
11. dubna 2017 – Polkovice (okr. Přerov)
24. dubna 2017 – Žinkovy-Březí (okr. Plzeň-jih)
15. května 2017 – Náměšť nad Oslavou (okr. Třebíč) a Strážek-Meziboří (okr. Žďár nad Sázavou).

Přesný program seminářů je uveden ZDE.

 

 

 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE MATKA ZEMĚ

ekologick sout matka zem_2017_final
MAS Českomoravské pomezí o.p.s. vyhlašuje reionální výtvarnou a literární soutěž "MATKA ZEMĚ".

 

Cílem soutěže je upozornit na důležitost chránit životní prostředí na Zemi, aby zůstala zachována i pro příští generace.

 

 

 

Číst dál...

TISKOVÁ ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY NS MAS

Tisková zpráva z valné hromady NS MAS, která se konala 16. 3. v Hranicích je ke stažení ZDE.ČESKO OPĚT OŽIVÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA O ÚCTĚ K DOMOVU A ODPOVĚDNOSTI ZA SVŮJ KRAJ

narodni putovni_vystava
Národní putovní výstava „Má Vlast cestami proměn“ přináší svědectví o příznivých proměnách opomíjených míst a objektů v naší krajině. Od začátku roku mohou kraje, města, obce, místní organizace, firmy i aktivní jednotlivci, přihlašovat na výstavu proměny, o které se zasadili ve svém okolí.

 

 

 

 

Číst dál...

NOMINACE DO SOUTĚŽE "SKUTEK ROKU"

matka zeme
MAS Českomoravské pomezí nominovala do soutěže SKUTEK ROKU vyhlašované Krajem Vysočina výtvarnou a literární soutěž MATKA ZEMĚ 2016.

Hlasování veřejnosti proběhne v měsíci březnu.

Fotogalerii ze soutěže zobrazíte ZDE.

 

 

 

 

ZPRAVODAJ IROP 2016/4

zpravodaj irop_4_2016
Informujeme, že na webu NS MAS bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje IROP 4/2016. Zpravodaj je ke stažení ZDE.

 

 

 

 

 

 

ČISTÁ VYSOČINA 2017

cista vysocina_logo
Kraj Vysočina v letošním roce opět vyhlašuje kampaň Čistá Vysočina. Přihlašování účastníků probíhá do 28. 2. 2017 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz/cistavysocina, kam můžete nahlásit počet přihlášených osob a místo, kde se bude sbírat. Je nutné dodržet termín přihlášek, na pozdější přihlášky z organizačních důvodů nebude brán zřetel.

Číst dál...

INICIATIVA „Milion ovocných stromů pro krajinu“

Iniciativa vzešla ze společné snahy místních akčních skupin (MAS) o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Číst dál...

Dětská skupina, aneb volnější alternativa mateřské školy

Dovolujeme si Vás tímto informovat o zajímavé možnosti získat dotaci na vybudování (či transformaci) dětské skupiny, jako alternativy mateřské školy.

Číst dál...

Projekt SOUSEDÉ plus

V Lípě připravují založení „Klubu Sousedé“. Tímto krokem se obec Lípa jako první v Kraji Vysočina zapojí do projektu „Sousedé plus“, jehož cílem je podpora sousedské výpomoci.

Číst dál...

INFORMACE PRO ŠKOLY - ŠABLONY

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. prosince 2016 na stránkách výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – MŠ a ZŠ I nové seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2016.

Číst dál...

DOTACE BEZBARIÉROVÉ OBCE 2017

Celkem dvaceti miliony korun hodlá Ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce pomoci městům a obcím v odstraňování bariér. O dotace z nového programu Bezbariérové obce 2017 je možné žádat do 31. ledna 2017.

Číst dál...

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY POMÁHAJÍ ZKVALITNIT ŽIVOT NA VENKOVĚ

Zpráva prezentující činnosti MAS (zdroj Národní síť MAS)

 

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS). Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky.

Číst dál...

Evropská unie Program rozvoje venkova Program LEADER