MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Pomozte nám zlepšit vaše okolí

Aktuality

SCLLD 2014 - 2020 PŘEDLOŽENA NA POSOUZENÍ A SCHVÁLENÍ

Dne 31.3.2016 byla předložena SCLLD (základní dokument činnosti MAS pro období 2014 – 2020) k posouzení a schválení na MMR.

Číst dál...

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Českomoravské pomezí za rok 2015 je ke stažení ZDE nebo v sekci VÝROČNÍ ZPRÁVY.

OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS

9. 12. 2015 9:24

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. získala osvědčení o splnění standardů MAS.

Tímto dokumentem MAS splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 - 2020.

Dokument je ke stažení ZDE.

.

ZPRAVODAJ VENKOVA - ŘÍJEN 2015

16. 11. 2015

Aktuální vydání říjnového Zpravodaje venkova je ke stažení ZDE.

.

PREZENTACE Z JEDNÁNÍ ZAKLADATELŮ A PARTNERŮ

Prezentace z jednání zakladatelů a partnerů MAS jsou ke stažení ZDE.

.

JEDNÁNÍ ZAKLADATELŮ A PARTNERŮ MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

10. 11. 2015 17:00

Srdečně zveme zakladatele a partnery do ZUŠ Polná. Program pozvánky je ke stažení ZDE.

.

Číst dál...

INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ SLOŽKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH)
v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020 ve vazbě na SC 1.3 IROP Zvýšení připravenosti k řešení
a řízení rizik a katastrof.

.

Číst dál...

Standardizace MAS ČMP

MAS ČMP podala žádost o standardizaci. V případě, že MAS získá osvědčení bude moci dokončit svou strategii a předložit jí k oponentuře.

.
Evropská unie Program rozvoje venkova Program LEADER