MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

logo iropmmr

Aktuality

POZVÁNKA NA KONFERENCI "VĚTRÁNÍ BUDOV"

23. 2. 2017 9:00

Pozvánka na konferenci k větrání obytných prostor a školských zařízení pod záštitou MPO a SMO ČR - podrobnější informace dále:

Číst dál...

INICIATIVA „Milion ovocných stromů pro krajinu“

Iniciativa vzešla ze společné snahy místních akčních skupin (MAS) o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Číst dál...

ZLATÁ JEŘABINA a SKUTEK ROKU

jerabina - nominace 2016Zlatá jeřabina

Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 v kategoriích Kulturní aktivita a Péce o kulturní dedictví.

Skutek roku

Skutky fyzických osob lze nominovat v oblastech sociálně-zdravotní, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, osvěta a vzdělávání.

Číst dál...

Dětská skupina, aneb volnější alternativa mateřské školy

Dovolujeme si Vás tímto informovat o zajímavé možnosti získat dotaci na vybudování (či transformaci) dětské skupiny, jako alternativy mateřské školy.

Číst dál...

Projekt SOUSEDÉ plus

V Lípě připravují založení „Klubu Sousedé“. Tímto krokem se obec Lípa jako první v Kraji Vysočina zapojí do projektu „Sousedé plus“, jehož cílem je podpora sousedské výpomoci.

Číst dál...

DOTACE BEZBARIÉROVÉ OBCE 2017

Celkem dvaceti miliony korun hodlá Ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce pomoci městům a obcím v odstraňování bariér. O dotace z nového programu Bezbariérové obce 2017 je možné žádat do 31. ledna 2017.

Číst dál...

INFORMACE PRO ŠKOLY - ŠABLONY

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. prosince 2016 na stránkách výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – MŠ a ZŠ I nové seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2016.

Číst dál...

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY POMÁHAJÍ ZKVALITNIT ŽIVOT NA VENKOVĚ

Zpráva prezentující činnosti MAS (zdroj Národní síť MAS)

 

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS). Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky.

Číst dál...

VYHODNOCENÍ VELKÉ PRÁZDNINOVÉ CESTOVATELSKÉ SOUTĚŽE 2016

MAS Českomoravské pomezí realizovala během července a srpna Velkou prázdninovou soutěž. Prázdninová soutěž pro děti byla realizována v rámci projektu místní Agendy 21 „Propagace MA21 v regionu MAS Českomoravské pomezí“.

Číst dál...

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Každá ZŠ nebo MŠ může zažádat o 200 000 Kč na subjekt (v případě MŠ + ZŠ 400 000 Kč) + 2 200 Kč na žáka. MAS poskytuje bezplatnou pomoc a konzultace ZŠ a MŠ z našeho území s výběrem vhodných šablon, s vyplněním žádosti, s vkládáním do systému, s evidencí při realizaci, atd. 

VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „MATKA ZEMĚ“

Výstava výtvarných a literárních děl s ekologickou tematikou byla letošní rok zaměřena na téma „VODA“. Naší soutěže se zúčastnilo 8 ZŠ a 4 MŠ v regionu. Dohromady děti nakreslily 178 výtvarných prací a napsaly 62 literárních dílek.

Číst dál...

NÁPOVĚDA KE ZTRACENÝM KEŠKÁM

Nápovědu ke ztraceným keškám ve Velké prázdninové cestovatelské soutěži si můžete stáhnout ZDE.

KONFERENCE VENKOV 2016

logo venkov_2016
Zveme Vás k osobní účasti na Konferenci Venkov 2016. Osmý ročník této akce se sukuteční 20. - 21. října v Litoměřicích.

Podrobnější info ZDE.

Pozvánka ke stažení ZDE.

 

 

AKCE V REGIONU

V levém menu jsme vytvořili novou záložku AKCE V REGIONU.

Číst dál...

Evropská unie Program rozvoje venkova Program LEADER