Z

vyhodnocené výzvy

aktuálně vyčerpáno z celkové alokace

  • IROP 67,1% 67,1%
  • PRV 80,5% 80,5%
  • OPZ 29,9% 29,9%
  • OPŽP 2,7% 2,7%

programový rámec

program rozvoje venkova

programový rámec

zaměstnanost

programový rámec

Životní prostředí