Opatření: C1.2.2

Potenciální žadatelé: 

Nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení, obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dobrovolné svazky obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školské instituce, obchodní korporace, zájmová sdružení, příspěvkové organizace, družstva, OSVČ, sociální partneři.

Stručný popis zaměření výzvy:

Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce a podpora prostupného zaměstnávání.

Finanční alokace: 2 600 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: 20. 8. 2018