OPZ 5 – Podpora prorodinných aktivit – příměstské tábory (V.)

A1.1.3 Opatření: Podpora prorodinných aktivit Potenciální žadatelé: Místní akční skupina, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení. Stručný popis zaměření výzvy: příměstské tábory Finanční alokace: 1 486 435 Kč Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 486 435 Kč Datum zahájení příjmu žádosti o podporu: 17. 9. 2018, 04:00 hodin Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 03. 12. 2018, 12:00 hodin Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022 (bodová kritéria pro hodnocení a výběr projektů naleznete v Příloze č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů, popis podporovaných aktivit naleznete v Příloze č. 2 – Popis podporovaných aktivit)

Výzvy OPZ