Území MAS 2021+

Území MAS Českomoravské pomezí o.p.s. je tvořeno katastry 36 obcí na území Kraje Vysočina ve střední části Českomoravské vysočiny. Rozkládá se severně od krajského města Jihlavy a spadá do správních obvodů obcí s rozšířenou působností (19 obcí), k ORP Havlíčkův Brod (13 obcí) a ORP Žďár nad Sázavou (4 obce).

Území MAS je charakteristické sídelní rozdrobeností (převažují obce do 500 obyvatel), podprůměrným počtem obyvatel na jednotku plochy, terénní členitostí a zachovalým životním prostředím. Největšími sídly v území jsou město Polná a městys Štoky.

Východní částí území prochází historická hranice Čech a Moravy, kde 24 obcí leží v Čechách a 12 obcí leží na území Moravy. Celková rozloha území je 375,41 km2, kde k 31. 12. 2019 žilo 21093 obyvatel.

V současné době tvoří území MAS ČMP dobře propojený celek zejména základní komunikační infrastrukturou, a to je jeden z předpokladů pro dobrou spolupráci mezi jednotlivými aktéry v rámci území. Vzdálenost do sídla MAS ČMP v Polné z nejvzdálenější obce nepřesahuje 25 km.

Území MAS ČMP je rovněž dobře dopravně přístupné prostřednictvím silniční sítě. Jihozápadní částí území prochází dálnice D1, která patří k nejvytíženějším v České republice. Výhodou lokalizace území je i skutečnost, že krajské město Jihlava je v těsné blízkosti a tvoří společně s městy Havlíčkův Brod, Humpolec a částečně i Žďárem nad Sázavou důležitá střediska zájmu obyvatel a podnikatelského sektoru. Tato sídla pozitivně ovlivňují strukturální charakteristiku obyvatelstva a ekonomickou základnu, proti tomu území MAS ČMP tvoří možnost zázemí pro bydlení.

Region má velké množství památek a krásnou přírodu vhodnou především k pěší turistice, cykloturistice a skýtá možnost rozvoje agroturistiky.

V minulosti územím MAS ČMP procházela hlavní trasa rakouské severozápadní dráhy. Provoz na místní dráze Polná – Štoky s napojením ve stanici Dobronín byl zahájen v roce 1904. Od tohoto roku fungovala osobní doprava na této trati až do 22. 5. 1982. Město Polná a městys Štoky byly již tehdy přirozenými centry okolních obcí. Stávající území MAS ČMP, skládající se z Mikroregionu Polensko a Sdružení Vrchovina, na tuto historickou vazbu mezi městem Polná a městysem Štoky navazuje.