Programový rámec IROP

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Operační programy se realizují v šestiletých intervalech. Toto období je stanoveno na roky 2021-2027 a projekty mohou dobíhat až do roku 2029. IROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. 

celková alokace

zbývá vyčerpat

Termín do vyhlášení výzvy

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

harmonogram výzev irop

plánujeme 2024

z

vyhlášené výzvy IROP

aktuálně vyhlášeno

Z

vyhodnocené výzvy IROP

aktuálně vyhodnoceno

opatření

realizovaná v rámci SCLLD v období 2021 – 2027

j

Opatření SR 1.3.1. - Modernizace a posilování kapacity předškolního vzdělávání a zařízení péče o děti

  • infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
j

Opatření SR 1.3.2. - Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

  • infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
j

Opatření SR 2.2.5. - Modernizace vybavení a zázemí pro JPO a SDH v obcích

  • podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jenotek požární ochrany II., III. a V.
j

Opatření SR 3.1.1. - Budování nových, obnova a údržba stávajících veřejných prostranství

  • revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

Marta Vencovská

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 608 640 399

 e-mail

marta.vencovská@mascmp.cz

dokumenty ke stažení

Programový rámec IROP

Interní postupy MAS

Jitka Vaňková

manažerka OP

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 607 947 922

 e-mail

jitka.vankova@mascmp.cz