V současné době nejsou vyhlášené žádné výzvy z Operačního programu IROP