Opatření: A1.2.2

Potenciální žadatelé: 

Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace, organizace zřizované nebo zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí; organizace organizačních složek státu; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace.

Stručný popis zaměření výzvy:

Sociální služby, další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování, podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

Finanční alokace: 5 000 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: 20. 8. 2018