OPZ – Harmonogram výzev

Plánované výzvy OPZ

V roce 2019 již nejsou plánovány další výzvy z Operačního programu Zaměstnanost.